Kdo jsme?

Občanské sdružení NETEX bylo založeno v roce 2004 za účelem práce s mládeží. Dát jim smysluplnou náplň pro volný čas na základě toho co se má na školách vyučovat – Ochrana obyvatel. Dát této činnosti takovou formu aby byla pro děti a mládež zajímavá. Současně s tím pomoct obnovit vztah ke starým lidem. Oživit pravidlo úcty ke starším lidem a zejména ochotu a připravenost jim kdykoliv pomoct. Pomoc seniorům a tělesně postiženým je další oblastí kterou je třeba podporovat.

Na základě zjištění, že ochrana obyvatel je obecně ve společnosti velmi opomíjenou oblastí, ačkoliv zejména za „mimořádných událostí“ se stává znalost problematiky otázkou přežití, jsme rozšířili svoji činnost i na dospělou populaci. Vycházíme z toho, že ustanovení o ochraně obyvatel zakotveno zákoně č.239/2000 Sb. a má být podporováno státními institucemi. Problematika mimořádných událostí a krizových situací by se dotkla především dětí a starých nebo tělesně a duševně postižených osob.

Změny klimatu a sociální vývoj ve společnosti správnost našeho snažení potvrzuji.
Tak vznikl projekt MAYDAY na jehož realizaci neustále pracujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *