Jak se chránit před bleskem?

Blesk

V horkých letních dnech nejsou bouřky ničím neobvyklým. Bouřku a s ní související blesky však není dobré podceňovat. I když není výskyt přímého zásahu blesku do člověka příliš častý, většinou končí tragicky. Když se člověk seznámí s tím, jak se chovat v přírodě během bouřky, může riziko ohrožení snížit.

Při pobytu ve volné přírodě je vhodné si všímat svého okolí, a to především formování mohutných bouřkových mraků, dusna, sílícího větru, vzdáleného hřmění a blýskání. Vzdálenost bouřky od místa pobytu je snadno odhadnutelná pomocí rychlosti šíření zvuku, tj. časového intervalu mezi zábleskem a následným zahřměním. 1 sekunda představuje 330 m, tzn. 3 sekundy cca 1 km.

Už při prvních příznacích blížící se bouřky je potřeba přerušit své aktivity a omezit pohyb v terénech, jako jsou hřebeny hor, opustit vodní plochu, opustit volné prostranství, na kterém je člověk nejvyšším bodem, v případě větší skupiny se rozptýlit v prostoru minimálně 5 metrů od sebe, vyhnout se osamělým stromům, vyhlídkovým věžím a sloupům, a vyhledat vhodný úkryt. Důležité je nevyčnívat.

Vhodné je najít prohloubeninu v otevřeném prostranství nebo hustý les. Během bouřky je třeba vypnout rádia, mobily, GPS přístroje a vložit je do středu batohu. Do bezpečné vzdálenosti by měly být odloženy i všechny elektricky vodivé předměty.

Když nás bouřka zastihne v lese, vyhlídneme si menší strom a ve vzdálenosti cca 2 metry od kmenu v podřepu s nohami u sebe přečkáme bouřku. Stromu se nedotýkáme a v  případě možnosti se snažíme nohy odizolovat od země. Za bezpečný úkryt není považována skála a jeskyně.

Pomoc při zásahu bleskem musí být okamžitá a svědek události musí co nejdříve zavolat záchranné složky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *