Projekty

Projekt MAYDAY

Projekt MAYDAY tvoří nosnou koncepci naší činnosti. Zabývá se praktickou realizací ochrany obyvatel za mimořádné události formou osobního angažování, na základě informací a praktických postupů. Především tyto návody a postupy jsou hlavní náplní programu MAYDAY. Obrazovou formou (foto a video scénky, kresba-komiks, atp.) realizovanou přes média, sociální sítě a tiskem chceme dát lidem návod, jak řešit nejrůznější krizové situace běžného života.

Nechceme jít cestou výuky, ale dobrovolným zájmem o tuto tématiku v celém spektru společnosti; nejen u dětí, ale i u dospělých-rodičů. U dětí a školní mládeže nabízíme spoustu atraktivních možností uplatnění. Při mimoškolních aktivitách – dobrodružné hry pro mládež, simulace krizových situací, spolupráce se záchranáři, hasič, policii.. aj. Pro rodiče, rodiny a všechny zájemce o problematiku krizových situací možnost získat informace a vyzkoušet si praktické postupy.

One comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *