ZBRANĚ

KEVIN 2
V lidské společnosti zbraně nejsou problém, pokud slouží k zajištění obživy, nebo k zajištění rovnováhy mezi různými skupinami lidí (státy), viz. Studená válka.

Už Samuel Colt řekl, že „Bůh stvořil lidi silné a slabé, já jsem je učinil rovnými“ …

KEVIN 2

Ve společnosti, navzdory sluníčkářům, pravdoláskařům, multikulti experimentátorům apod., bude vždy někdo, kdo bude xenofob, nacionalista, egoista, rasista, apod. a právě zbraně, které udržuji moc, jsou nástrojem, když dojdou argumenty.
Stejně jako lump, který si dovede sehnat zbraň, aby dodal váhu svému jednání, musí mít slušný občan právo zabránit takovému jednání, ochránit život a majetek nejen svůj, ale i svých bližních.
Toto mu velí občanská povinnost, kterou stát definuje a vymáhá.
Svým postojem si však stát protiřečí, protože se snaží nechat občana na „holičkách“ a radí mu, aby se spolehl na složky státní správy, i když ví, že není v jejich silách vždy včas zasáhnout.
Tento vývoj je čím dál horší.
Proto by měla být možnost, pokud je občan právně způsobilý, opatřit si zbraň bez zbytečných byrokratických procedur.
V zájmu státu pak je, aby každý občan, ženy nevyjímaje, byl způsobilý zbraň ovládat a být schopen ji efektivně použít.
Zasadíme se mimo jiné i o právo občana na OBRANU. Tak, aby riziko vždy nesl útočník. O právo na držení a užití zbraně při ochraně života. O jasný výklad justice i policie při řešení těchto caus, kdy napadený je často kriminalizován a pachatel využívá všech práv, které mu společnost dává.
Chceme přispět ke změně názorů na zbraň, která za nic nemůže a je to vždy člověk, který ji zneužívá, tak aby oprávněné použití zbraně převážilo nad neoprávněným užitím. Aby hrozba užití zbraně odradila pachatele od jeho jednání.
Doposud tento pocit pachatele nemají a spoléhají na uvědomělost občana, který ctí zákony a má problém zbraň použít.
Chceme prosazovat, aby se lidé zbrani nebáli (nejen střelných) a když už se s ní nenaučí zacházet, tak aby věděli vše podstatné o jejím používání.
Věříme, že k tomu přispěje i nově vzniklá branná povinnost a seznámení se se zbraněmi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *